Jeden z naszych pierwszych oddziałów – Żłobek Tuptuś w Osieku Wielkim uczestniczył w akcji Szlachetnej Paczki. Jest to ogólnopolska akcja pomocy, której głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki pomocy darczyńców i wolontariuszy paczki zostaną rozdysponowane potrzebującym rodzinom.

Nasza strona korzysta z plików cookies.